Zdravotníctvo

Zdravotníctvo je špecifická oblasť, ale rovnako ako iné budovy aj medicínske strediská, nemocnice a amlbulancie potrebujú mať vyriešenú vzduchotechniku, chladenie, vetranie, odvetrávanie. Pri realizácií projektov v zdravotníctve dbáme na špeciálne požiadavky, ktoré si takého stavby vyžadujú.