Koniec vykurovacej sezóny využite na údržbu radiátorov


31. mája sa na Slovensku oficiálne končí vykurovacia sezóna. Tento dátum určuje vyhláška ministerstva hospodárstva. Do konca mája dostanete aj ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie, ktoré súvisí práve s koncom vykurovacej sezóny.

Dátum je síce stanovený pevne, ale vykurovacia sezóna sa v skutočnosti môže predĺžiť aj skrátiť. Kedy môžu dodávatelia tepla prerušiť vykurovanie ešte pred 31. májom?

  • vonkajšia teplota vzduchu stúpne nad 13 °C počas dvoch dní, ktoré nasledujú po sebe
  • podľa predpovede sa počasie v najbližších dňoch nezhorší

Niekedy však nastanú aj prípady, že prvé júnové dni a noci sú daždivé a nezvyčajne chladné. Dodávatelia sú pripravení obnoviť vykurovanie, ale musí ich o to požiadať správca bytov.

Koniec vykurovania však pre výrobcov a dodávateľov tepla vôbec neznamená dovolenku. Práve naopak. Mimo sezóny sa musia postarať o plánované opravy, prehliadky a revízie. Časť z nich im prikazuje zákon.

Máte v bytovom dome vlastnú kotolňu? Prichádza obdobie, ktoré je ideálne na kontrolu a pravidelnú údržbu kotla.

 

Postarajte sa o funkčnosť termostatických ventilov

Ak používate termostatické hlavice s programovateľným termostatom, zbystrite pozornosť. Náročná vykurovacia sezóna im určite dala zabrať, preto poriadne overte ich funkčnosť.

Tu je 5 tipov, ako zabezpečíte správne fungovanie termostatických ventilov v letnom období. A zároveň ich pripravíte na ďalšiu sezónu:

  1. Hlavicu nastavte na najvyšší stupeň. Úplným otvorením ventilu znížite jeho opotrebenie, čiže vám vydrží dlhšie.
  2. Keď radiátory zapnete naplno, v potrubí sa neusadia nečistoty.
  3. Na noc znížte výkon hlavice o jeden stupeň.
  4. Keď vetráte, hlavicu nastavte na najnižší stupeň. Keby ste tak nespravili, otvorený ventil by na zníženie teploty v miestnosti zareagoval väčším prítokom vody. Zbytočne by ste minuli viac energie, ako potrebujete.
  5. Termostatickú hlavicu nezakrývajte nábytkom ani záclonami. Zvýšite tým jej efektívnosť.