Projekty VZT, ELE, UK, ZTI

Dôležitou súčasťou každého projektu je projektová dokumentácia. Detailne opisuje stavbu pre potreby územného rozhodnutia, stavebného povolenia a rozpočtu. Dobrá klíma vypracuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu v oblasti vzduchotechniky, elektroinštalácie, vykurovania, chladenia, merania, regulácie a zákonom stanovených revízií.

Projektová činnosť nadväzuje na prácu architektov a inžinierov, ktorí pracujú na projektovanej stavbe. Naši špičkoví projektanti majú dlhoročné skúsenosti a podieľajú sa na kvalitných výstupoch, koordinácii výkresov či návrhu závesného systému HILTI.