Tepelné čerpadlá: komfort a energeticko-finančná úspora


Tepelné čerpadlá majú široké využitie. Primárne sa využívajú na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody, no niektoré majú aj chladiacu funkciu. V kombinácii s výhrevnými telesami máte o komfort a energeticko-finančnú úsporu postarané.

Poznáme dva typy tepelných čerpadiel, vzduch – voda a zem – voda. Tepelné čerpadlo vzduch – voda získava teplo z vonkajšieho vzduchu. Tepelné čerpadlo zem – voda získava teplo zo zeme. Je vhodné na miestach, kde priemerná zimná teplota klesá pod 3 °C.

 

Ako fungujú

Tepelné čerpadlo tvorí výparník (vonkajšia jednotka), kompresor a kondenzátor (vnútorná jednotka).

V tepelnom čerpadle cirkuluje chladivo, ktoré zo získaného tepla z okolitého vzduchu alebo zeme začne vo výparníku vrieť. V plynnom skupenstve ho nasaje kompresor. Tu sa chladivo skomprimuje na vysoký tlak a teplotu. Horúce následne prúdi ku kondenzátoru, kde sa skondenzuje. Kondenzačné teplo sa odovzdá do vykurovacieho systému. Ochladením zmení chladivo opäť svoje skupenstvo a celý proces sa môže začať znova. Princíp fungovania tepelného čerpadla je podobný ako u chladničky, len pravdaže, funguje obrátene.

 

Výhody

Vykurovanie tepelným čerpadlom je energeticky úsporné a produkuje nízke CO2. V závislosti od výkonu zariadenia a teploty okolia dokáže tepelné čerpadlo z len 1 kWh elektrickej energie vygenerovať až približne 5 kWh tepelnej energie. Získavaním tepla na zvýšenie teploty vody v systéme týmto spôsobom znižuje náklady a spotrebu energie. Zaručený vykurovací výkon je minimálne do -20 °C.

Tepelné čerpadlá ponúkajú široké možnosti inštalácie. Jednoduchá inštalácia a nízke prevádzkové náklady sú ďalšími benefitmi. Technológiu tepelného čerpadla môžete navyše skombinovať so solárnym panelom, takže budete šetriť životné prostredie a vašu peňaženku o to viac.