Meranie kvality ovzdušia a parametrov VZT

Aby sme podali dobrý pracovný výkon, potrebujeme vhodné podmienky. K tomu patrí aj vyhovujúce ovzdušie v pracovnej miestnosti. Dobrá klíma zmeria kvalitu ovzdušia, v ktorom pracujete. Skontrolujeme, či sedia parametre a množstvá vzduchu na výustkách.

Pri práci používame kvalitné meracie nástroje. Naši technici dokážu merať hodnoty oxidu uhličitého v ovzduší, vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu, množstvo vymeneného vzduchu za hodinu či množstvo hluku a svetla na pracovisku.

Ak zistíme, že niektoré namerané hodnoty nevyhovujú stanoveným parametrom, navrhneme vám optimálne riešenie.