Chladenie

Dobrá klíma vám zaobstará návrh, poradenstvo, realizáciu a servis chladiarenskej techniky. Pri práci používame certifikovaný chladiarenský materiál a zabezpečujeme chladenie bytov, rodinných domov, iných obytných priestorov, kancelárií, serverovní, priemyselných hál, obchodov, nákupných centier, reštaurácií či nemocníc.

Chladenie priestorov je dôležité na zaistenie tepelnej pohody doma i v práci. V horúcich letných mesiacoch je bežné, že pracovný výkon klesá so stúpajúcou teplotou. Takisto zapojené elektrické spotrebiče, počítače, či iná technika, ktorá pravidelne vyfukuje teplý vzduch je zodpovedná za nepríjemne horúce a prašné prostredie na pracovisku. So zákazníkmi sa vždy poradíme o možnom riešení. Najčastejšie ním je montáž klimatizácie.

Poradíme Vám ktoré chladiace zariadenia (a ich kombinácie) by mohli byť pre vás zaujímavé, prípadne skonzultujeme s vami aj ich umiestnenie, kde budú  chladiarenské jednotky najefektívnejšie pracovať, vzhľadom na charakter priestoru.

Vieme zabezpečiť aj presné chladenie a vodné chladenie. Pomôžeme vám pri realizácii stavby, a to konzultáciou a dodávkou chladičov vody, tepelných čerpadiel či fancoilov. Investorom stavby ponúkame aj vypracovanie projektu, ktorý súvisí s inštaláciou chladiarenskej techniky.

Vonkajšia klimatizačna jednotka_Kaviareň Richards

+421 917 911845

info@dobraklima.sk