Priemysel

V priemyselnej oblasti sme realizovali projekty nielen na Slovensku, ale naša činnosť sa dostala aj za hranice - do Nemecka. Vieme vám zabezpečiť vykurovanie, odvetrávanie, chladenie či zaregulovanie a iné súvisiace profesie na veľkých aj menších stavbách (napr. výrobné haly, zváračské centrá, administratívne budovy).