Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je dôležitou súčasťou každého projektu. Ide o dokumenty, ktoré podrobne rozoberajú danú stavbu (napr. byt, dom, administratívna budova, výrobná hala a iné) pre potreby územného rozhodnutia (1. stupeň) alebo stavebného povolenia (2. stupeň) vo všetkých profesiách:

- Vzduchotechnika

 - Elektroinštalácia

 - Zákonom stanovené revízie zariadení 

 - Vykurovanie

 - Chladenie

 - Meranie a regulácia

Realizačný projekt je 3. stupňom projektovej dokumentácie, ktorý obsahuje projekt pre stavebné povolenie spolu s položkovaním a rozpočtom pre stavbu vrátane stavebných prác.

Dobrá Klíma vám vypracuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu vašich stavieb. Celá činnosť je previazaná s prácou architektov, ako aj s inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov.

V prípade záujmu o vypracovanie projektovej dokumentácie pre návrh vzduchotechniky či klimatizácie nás kontaktujte na:

+421 917 911845

info@dobraklima.sk