Bankové spojenia | Dobrá Klíma

Bankové spojenia

  SLSP:   5197371827/0900
  IBAN: SK71 0900 0000 0051 9737 1827
  SWIFT:   GIBASKBX