Bankové spojenia | Dobrá Klíma

Bankové spojenia

  SLSP:   5157501201/0900
  IBAN: SK03 0900 0000 0051 5750 1201
  SWIFT:   GIBASKBX