Bankové spojenia | Dobrá Klíma

Bankové spojenia

ČSOB:   4024472502/7500
  IBAN: SK39 7500 0000 0040 2447 2502
  SWIFT:   CEKOSKBX