Audit VZT a CHL

Potrebujete skontrolovať stav vzduchotechniky chladenia? Chcete sa uistiť, že jednotlivé systémy pracujú správne? Dobrá klíma vám zabezpečí komplexný audit vzduchotechnických a chladiarenských jednotiek.

Naši skúsení technici vykonajú detailnú kontrolu navrhnutého riešenia aj zrealizovaného stavu. Skontrolujeme všetky komponenty vzduchotechniky a chladenia. Ak zistíme nedostatky, navrhneme servisný plán a riešenia na optimalizáciu a zefektívnenie systémov. V rámci servisu vykonávame údržbu týchto zariadení. Samozrejmosťou je podrobná správa o revízii.