Popis montáže klimatizácie

Kontakt so zákazníkom

Každej montáži predchádza stretnutie so zákazníkom alebo aspoň telefonický, resp. mailový kontakt. Kontaktovať nás môžete niekoľkými spôsobmi :

 • Telefonicky na čísle 0917 911 845,
 • e-mailom na adrese info@dobraklima.sk,
 • osobne v našom showroome na adrese: Kutlíkova 17 (budova Technopolu), Bratislava – Petržalka (parkovanie 1 hodina zdarma).

 

Obhliadka

Obhliadka miesta montáže je po montáži druhý najdôležitejší úkon a netreba ho podceňovať. Na obhliadke sa so zákazníkom určí okrem výkonu a typu klimatizácie aj miesto umiestnenia vnútornej a vonkajšej jednotky (Ľudia si často určia sami, kam chcú vnútornú jednotku nainštalovať, ale nie vždy si zvolia správne miesto. Je potrebné umiestniť ju tak, aby vzduch v miestnosti cirkuloval.). Určí sa, kadiaľ budú viesť rozvody a aké budú dlhé - od toho sa odvíja cena montáže a materiálu.

Na obhliadke sa tiež zistí, či bude na inštaláciu potrebné lešenie, plošina (vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka), veľký rebrík alebo je možné montáž vykonať bez nich.

Následne Vám na základe informácií získaných obhliadajúcim technikom zašleme na mieru vypracovanú cenovú ponuku. Tá zahŕňa konkrétne typy vnútorných a vonkajších jednotiek, štandardnú montáž klimatizácie, montáž rozvodov chladu podľa dĺžky trasy a iné. Môžete si vybrať preferovanú značku klimatizácie, nechať to na nás alebo požiadať o viac variantov ponúk. Po potvrdení ponuky si už len s našimi obchodnými zástupcami dohodnete vyhovujúci termín montáže.

 

Predpríprava na klimatizáciu

Ak staviate rodinný dom alebo prerábate byt a v budúcnosti budete zvažovať kúpu nástennej klimatizácie, odporúčame vykonať predprípravu. Má výhodu, že umožňuje použiť vnútorné jednotky akéhokoľvek výrobcu. Klimatizáciu je možné doriešiť dodatočne bez stavebných úprav a potrebné inštalácie sú ukryté v podomietkových krabiciach, takže nekazia vzhľad interiéru.

 

Postup štandardnej montáže klimatizácie

 • Zaznačenie miesta na stene, kam bude umiestnená vnútorná jednotka – všetko po odkonzultovaní so zákazníkom.
 • Odmontovanie závesnej konzoly z vnútornej jednotky (súčasť balenia) a uchytenie konzoly na stenu.
 • Prieraz cez stenu pre prepojovacie (medené) potrubie, kondenzačnú hadicu, elektrický a komunikačný kábel.
 • Natiahnutie trasy (ak nejde o montáž len cez stenu) – najbežnejšie je vedenie rozvodov v estetických lištách. Druhou možnosťou vedenia trasy je zasekanie rozvodov do steny. Tento úkon je zložitejší a vyžaduje si menšie stavebné úpravy, napr. opätovné sadrovanie miesta, kde sa zasekávalo. Zasekávanie do trasy sa vyfakturuje ako práca naviac podľa platného cenníka.
 • Zavesenie vnútornej jednotky na pripravenú závesnú konzolu a pripojenie vnútornej jednotky k natiahnutým rozvodom.
 • Umiestnenie vonkajšej jednotky môže mať niekoľko alternatív: na fasádu (bežná konzola), na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnú strechu (betónové kocky), na šikmú strechu (strešná konzola – vyfakturuje sa ako materiál naviac podľa platného cenníka).
 • Spojenie vonkajšej jednotky s vnútornou – napojenie vonkajšej jednotky na prepojovacie (medené) potrubie, káble a poprípade kondenzačnú hadicu. Keď je klimatizácia nastavená na režim chladenia, vzniknutý kondenz produkuje vnútorná jednotka. Naopak, keď je nastavená na režim kúrenia, kondenz produkuje vonkajšia jednotka (preto v zime býva niekedy na vonkajších jednotkách ľad - ľudia majú nastavený režim kúrenia a kondenz pri nízkych teplotách zamŕza).
 • Vákuovanie - zbavenie uzavretého systému vzduchu a vlhkosti pomocou manometra a vákuovej pumpy. Vákuová pumpa sa nasadí na medené potrubie z vonkajšej strany a postupne sa z neho odsáva vzduch, trvá to cca 10 minút, no závisí to od dĺžky trasy. Manometer pri tom ukazuje, koľko vzduchu je v potrubí.
 • Skúška tesnosti - keď je vákuovanie ukončené, je potrebná kontrola potrubnej trasy z hľadiska možných netesností, ktoré majú za dôsledok únik chladiva. Ak je všetko v poriadku, odpojí sa vákuová pumpa a otvoria sa ventily na vpustenie chladiva. V každej klimatizácii je väčšinou preplnené chladivo na 5 metrovú trasu.
 • Zapojenie do elektrickej siete a spustenie do prevádzky.
 • Sprevádzkovanie klimatizácie a skúška funkčnosti.
 • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu.