Štandardná montáž klimatizácie | Dobrá Klíma

Štandardná montáž klimatizácie

Štandardná montáž klimatizácie zahŕňa montáž jednotky v štandardných podmienkach. Montáž vykonávajú zodpovední pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami.

Štandardná montáž klimatizácie v cene 240€ s DPH zahŕňa:

 • 1x prieraz steny z betónu (do 25 cm, ak bude hrúbka betónu viac ako 25 cm, cena montáže sa navyší o 30,00 € s DPH), tehly, YTONGU,
 • základná konzola na uchytenie vonkajšej jednotky,
 • odvod kondenzátu kondenzačnou hadicou alebo PVC rúrou (tzv. pevný kondenz) samospádom z vnútornej jednotky do 5 metrov, 
 • vytvorenie elektrického napájania silovým káblom 3 x 2,5 CYSY do 5 metrov,
 • sprevádzkovanie klimatizácie,
 • zaškolenie podľa návodu na obsluhu,
 • záverečný protokol o montáži.

 

Rozvody chladu - spájajú vonkajšiu a vnútornú klimatizačnú jednotku. Dĺžka vedenia rozvodov chladu sa určí na obhliadke. K základnej cene za štandardnú montáž klimatizácie sa pripočítavajú rozvody chladu, ktorých dĺžka je individuálna. Cena za meter rozvodov chladu je 24€ s DPH.

 

Montáž rozvodov chladu zahŕňa:

 • prepojovacie izolované medené potrubie 1/4" / 3/8" / 1/2",
 • komunikačný kábel 4 alebo 5 x 1,5 CYKY medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou,
 • estetické krycie lišty pre vedenie prepojovacieho potrubia,

Neštandarné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iný typ konzoly, použitie vysokozdvižnej plošiny a iné).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom na reálny stav (materiál a práce navyše).

Doprava:

Doprava je zadarmo v mestách Bratislava, Žilina, Nitra, Partizánske a Prievidza. Mimo týchto miest stojí doprava 0,48 € s DPH za kilometer cesty tam aj späť.

 

 

Po objednaní sa s Vami skontaktuje naše obchodné oddelenie. V prípade potreby sa dohodne obhliadka a určí sa ďalší postup.

 

 

240,00 € (s DPH)

200,00 € (bez DPH)

Bližšie informácie k montáži:

 • približný čas štandardnej montáže klimatizácie s rozvodmi chladu do 4 metrov je 4 - 5 hodín,
 • montáž klimatizácie je stavebná úprava, odporúčame zakryť a/alebo odsunúť nábytok,
 • počas montáže je značne znížený komfort - hluk (predovšetkým pri prieraze steny), prach z vŕtania,
 • montáž klimatizácie sa môže v prípade nepredvídaných montážnych prác predĺžiť, preto prosíme zákazníkov, aby počítali aj s touto alternatívou. Naším cieľom je dokončiť každú  montáž v daný deň pre váš komfort.
 • klimatizáciu privezú naši technici v deň montáže a vynesú ju až k vám,
 • cena montáže zahŕňa základné ukončovacie práce

Cena montáže nezahŕňa:

   - stavebné úpravy, murárske ani maliarske práce
   - použitie vysokozdvižnej plošiny
   - dodatočné plnenie chladiva (spravidla potrebné pri dĺžke trasy rozvodov chladu viac ako 5 m)
   - dodávka a montáž prídavného čerpadla kondenzátu
   - parkovacie poplatky - podľa aktuálneho parkovného
   - demontáž starej klimatizácie 200€ s DPH (zľava - 50% z demontáže pri montáži novej klimatizácie)