Napájanie filtračných zariadení Purified Air


ESP systémy

 

Ako hlavné filtračné jednotky sa používajú ESP elektrostatické precipitačné zariadenia. Tie s veľkou účinnosťou filtrujú vzduch od nečistôt a z časti pohlcujú aj nepríjemný zápach. Väčšinou však samotné ESP jednotky na úplné zbavenie sa nečistôt a zápachu prostredia nestačia. V takom prípade  je potrebné rozširovať ESP jednotky o ďalšie prídavné zariadenia.

 

Počet ESP jednotiek záleží od potrebného výkonu a prietoku vzduchu. Čím väčší a znečistenejší priestor máme, tým viac jednotiek je potreba. Pripojenie jednotiek je možno prispôsobiť podľa potreby. Je možné ich napojiť za sebou, vedľa seba alebo nad seba. Prídavné jednotky sa potom napájajú za tieto ESP jednotky. V prípade účinnejšieho odstraňovania zápachu napájame k ESP jednotkám ON alebo UV zariadenia.

 

 

V prípade, že chceme aby sa jednotky samé v pravidelných intervaloch čistili a nemuseli sme ich čistiť ručne, máme možnosť pripojenia samočistiacej programovateľnej stanice AUTOWASH. Táto stanica sa pripojí na trysky vnútri ESP jednotky a jednoduchým naprogramovaním ju v pravidelných intervaloch čistí.

 

Voľba výkonu

ESP jednotky je potrebné si nakombinovať tak, aby zvládli odsať vśetky nečistoty. Obecne si jednotky volíme podľa veľkosti priestoru, ktorý je treba odsať. Jednotky sa skladajú z takzvaných blokov, pričom každý blok má jednu zbernú bunku a dva mriežkové filtre. Ak hovoríme o jednotke ESP 1500EI, skladá sa z jedného bloku, ktorý je schopný odsať 2520 m3/h vzduchu. Keď sa budeme baviť o ESP 3000 EI, tá sa skladá z dvoch blokov, čo znamená, že má dve zberné bunky, štyri mriežkové filtre a je schopná odsať dvojnásobok vzduchu ako jednotka ESP 1500 EI. Je úplne jedno, či si nainštaujeme jednu jednotku ESP 3000 EI alebo dve jednotky ESP 1500 EI, obe varianty odsajú rovnaké množstvo vzduchu. Ide skôr o to, koľko voľného priestoru na jednotky máme. Ak by sme teda napríklad potrebovali vyfiltrovať miestnosť, ktorá potrebuje odsať 40 000 m3/h vzduchu, potrebovali by sme napojiť aspoň śtyri jednotky ESP 6000 EI aby sme nadobudli potrebný výkon.


ON systémy

 

Pri voľbe ON systému je možnosť dokúpenia k ESP jednotke zariadenie ON100. Toto zariadenie sa napája na potrubie za ESP jednotku. Pomocou neutralizačného činidla ELIMINODOR® ionizuje vzduch a neutralizuje zápach.

 

 

 

Tento systém je lacnejšia alternatíva z väčším prietokom vzduchu za hodinu. Vyžaduje si však pravidelné dopĺňanie neutralizačného činidla ELIMINODOR® pre správne fungovanie jednotky.

Zariadenie je pomerne malé a ľahko montovateľné. na hlavné potrubie sa priprája pomocou potrubia s malým priemerom.


UV-C systémy

 

UV-C zariadenia sa umiestňujú priamo za ESP jednotku a majú širokú škálu montáži podľa toho, ako sú namontované ESP jednotky. Tieto zariadenia sa volia podľa výkonu, ktorý by sa mal rovnať výkonu ESP jednotky, čiže pri zvolení jednotky ESP 1500 EI by sa mala voliť jednotka UV-C 1500.

 

 

Na ESP 6000 EI však UV-C jednotky nenapojíme, pretože najäčšia je UV-C 4500. V takomto prípade treba namiesto UV-C jednotky zvoliť UV-O jednotku, ktorá nemusí byť napojená priamo za ESP systém ale na potrubie za ním. 

 

 

 

 

Pri UV-C jednotkách je možné zvoliť počet ultrafialových lámp podľa potreby a znečistenia kuchyne. Tieto lampy vydržia približne 14 000 hodín stáleho fungovania a potom je potrebné vymeniť ich. Čím je v jednotke umiestnených lámp viacej, tým je jednotka účinnejšia.


UV-O systémy

 

UV-O zariadenia sa od UV-C líšia pripojením. Zatiaľ, čo UV-C zariadenia sa napájajú hneď sa ESP jednotky, UV-O zariadenia sa napájajú mimo potrubia kuchynského extraktu a sú s ním prepojené hrdlom s malým priemerom. Tieto jednotky sa líšia ich veľkosťou podľa potrebného výkonu.

 

 

 

 

UV-O jednotku je napríklad vhodné použiť pri jednotkách ESP 6000 EI. Tie sa nedajú napojiť s UV-C systémom, pretože sú väčšie a nie je možné ich spojiť. V takomto prípade je lepšie napojiť UV-O jednotku na potrubie za ESP systémom.


Pasívna filtrácia

 

 

ESP jednotky sú schopné zachytiť 95% - 98% všetkých častíc. Zvyšné 2% - 5% môžme zachytiť pasívnou filtráciou, ktorá pozostáva z viacerých rôznych filtrov.

 

Povedzme, že si necháme zapojiť ESP jednotku, panelový filter, vrecový filter a uhlíkový filter. ESP jednotka nám zachytí 95% všetkých častíc. Vzduch ďalej prúdi cez panelový filter, ktorý zachytí zvyšných 5% častíc. Častice, ktoré sa náhodou nezachytia na panelovom filtri, zachytí vrecový filter, ktorý bude umiestnený za ním. Uhlíkový filter môže nakoniec zbaviť vzduch pachov, bez toho, aby musel zachytávať ešte nejaké častice pevnej fázy, čím sa zabráni jeho upchatiu.

Tieto filtre nie je možné umývať a musia sa raz za čas vymeniť. Pri takomto napojení by sa panelové filtre museli meniť asi raz za 1 mesiac, vrecové raz za 3 mesiace a uhlíkové raz za 6 mesiacov.