Samsung SmartThings

 

Aplikácia SmartThings od Samsungu prináša rýchlejšie a jednoduchšie ovládanie vašich smart zariadení bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Pripojte, automatizujte a spravujte všetky zariadenia, ktoré sú kompatibilné so systémom Samsung a SmartThings pomocou jednej ľahko použiteľnej aplikácie. Všetky tieto zariadenia sú označené štítkom „Works with SmartThings".

Prostredníctvom SmartThings dokážete bez problémov ovládať aj vaše klimatizačné zariadenia Samsung. Okrem režimu prevádzky tiež nastavíte zmenu režimu, zmenu teploty, rýchlosť ventilátora, smer vetra a iné.

Hlavné funkcie aplikácie SmartThings:

  • vzdialená kontrola a kontrola stavu zariadení, ktoré sú zaregistrované pomocou Wi-Fi AP
  • zoskupenie viacerých zariadení do režimu a ich súčasné ovládanie
  • nakonfigurovanie nastavení zariadenia, vrátane času a prevádzkových podmienok, a ich automatické ovládanie
  • možnosť pozvať ostatných na miesto, kde sú zaregistrované zariadenia, aby sa umožnilo zdieľané ovládanie
  • funkcia upozornenia, ktorá umožňuje prijímať stavové informácie o vašom zariadení

 

Aplikáciu SmartThings si môžete stiahnuť z Google Play alebo iOS App Store cez Wi-Fi alebo 3G/4G sieť.

 

Prihláste sa do svojho konta Samsung a využívajte všetky možnosti a funkcie aplikácie SmartThings naplno. Po vytvorení profilu aplikácia automaticky nájde kompatibilné zariadenia. SmartThings ponúka možnosť zdieľaného ovládania zariadení spolu so svojimi priateľmi či rodinnými príslušníkmi. Na zdieľané ovládanie môžete pozvať až 20 členov. Zdieľanie je možné aj prostredníctvom QR kódu.

Vytvorením miest a triedením zariadení môžete skontrolovať stav svojich zariadení a ovládať ich v každom umiestnení naraz. Skupiny zariadení môžete spravovať aj pridaním miestností do umiestnenia. V závislosti od zariadenia môžete ovládať rozšírené funkcie, ako napríklad teplotu a silu. Poklepaním na prázdnu oblasť karty zariadenia zobrazíte obrazovku, kde je možné podrobné ovládanie zariadenia.

Môžete tiež skontrolovať stav každého zariadenia a ovládať akcie niektorých zariadení prostredníctvom panela oznámení umiestneného v hornej časti smartfónu. S monitorom energie je možné kontrolovať dennú, týždennú a mesačnú spotrebu elektrickej energie. Vlastná kontrola umožňuje diagnostikovať chyby a okamžite požiadať o službu na opravu chýb.

SmartThings

SmartThings

Works with SmartThings

Works with SmartThings

Samsung SmartThings

Samsung SmartThings

SmartThings nastavenie klimatizácie

SmartThings nastavenie klimatizácie

Samsung SmartThings aplikácia

Samsung SmartThings aplikácia

SmartThings prehľadná aplikácia

SmartThings prehľadná aplikácia