Servisná kontrola klimatizácie

Zdieľať:

90,00 EUR

75,00 EUR bez DPH

Základná servisná kontrola jednej nástennej jednotky a jednej vonkajšej jednotky zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:

 • čistenie filtrov,
 • čistenie chladiča vonkajšej a vnútornej jednotky,
 • skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky,
 • skontrolovanie chladiva a tlaku,
 • diagnostika prípadnej poruchy, ponúknutie a nacenenie opravy.

90,00 € je základná cena, ktorá sa fakturuje pri každom výjazde, bez ohľadu na to, či sa robí bežné čistenie klimatizácie, oprava na mieste alebo sa len diagnostikuje porucha.

Doprava:

Doprava je zadarmo v mestách Bratislava, Žilina, Nitra, Partizánske a Prievidza. Mimo týchto miest stojí doprava 0,48 € s DPH za kilometer cesty tam aj späť.

Dôležité upozornenia:

 • Ak technik na mieste servisu alebo počas servisu zistí, že servis si vyžaduje práce nad rámec základnej servisnej kontroly, tieto práce budú zákaznikovi po vzájomnej dohode na mieste vyúčtované.
 • Príklad nadprác: doplnenie chladiva, zle dostupná jednotka, pokazená jednotka.
 • Mernou jednotkou na servis je 1 vnútorná jednotka (bez ohľadu na počet vonkajších jednotiek).
 • Fakturovaná bude suma za skutočný počet servisovaných klimatizačných jednotiek.
 • V cene servisu nie je započítané chladiace médium. Doplnenie všetkych typov chladiva je spoplatnené podľa skutočného doplneného množstva.
 • V cene servisu nie je započítaná prípadná výmena filtrov a náhradných dielov.