Vysvetlenie vlastností klimatizácie

Chladiaci výkon  klimatizácie je najdôležitejším kritériom pri výbere klimatizácie. Najčastejšie sa udáva vo wattoch alebo kilowattoch (W, kW). Neoznačuje spotrebu elektrickej energie, ale výkonnosť klimatizácie. Potrebný odhad chladiaceho výkonu dokážete vyčítať aj zo zjednodušenej tabuľky podľa objemu miestnosti (vynásobte dĺžku, šírku a výšku miestnosti).

Objem miestnosti (m3) Chladiaci výkon (kW)
50 2.0
70 2.6
100 3.7
130 5.0
170 6.0
200 7.0

Vykurovací výkon klimatizácie sa najčastejšie udáva vo wattoch a kilowattoch (W, kW). Vykurovací výkon je súčet energie získanej z prostredia a energie nutnej na pohon kompresora. Vykurovací výkon je 3-krát vyšší ako spotrebovaná elektrická energia. Preto, ak sa pri klimatizačnej jednotke udávajú 3 kW ako vykurovací výkon, tak spotrebujete len 1 kW energie. Na rozdiel od klasického vykurovania je vykurovací výkon klimatizácie 3 až 5-krát efektívnejší.

Hladina akustického výkonu klimatizácie (level of sound power) je ukazovateľ hlučnosti vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky. Hladina akustického výkonu nie je závislá od meniacich sa faktorov. Akustický výkon sa označuje písmenami Lw a udáva sa v decibeloch (dB). Tento údaj sa musí nachádzať na energetickom štítku.

Prevádzkový rozsah chladenia je rozsah vonkajšej teploty (exteriéru), v ktorom bude klimatizácia chladiť.

Prevádzkový rozsah vykurovania je rozsah vonkajšej teploty (exteriéru), v ktorom bude klimatizácia vykurovať.

Trieda energetickej účinnosti musí byť zobrazená na energetickom štítku každej klimatizácie, ktorá bola uvedená na trh po 1. januári 2013. Energetická trieda priamo úmerne súvisí so spotrebovanou energiou. Energetické triedy sú klasifikované od A+++ po D vo farebných odtieňoch. Kategórie A+++ až A sú tým zelenšie, čím je sezónna účinnosť vyššia, a teda SEER alebo SCOP údaj vyšší. Klimatizácie s energetickou triedou A+++ sú energeticky najhospodárnejšie.

Rozloha miestnosti je potrebná na určenie výkonu klimatizácie. Pre tepelnú záťaž miestnosti je nutné zohľadniť jej rozmer (plochu), či má alebo nemá zateplené steny a strop, veľkosť okien, svetovú orientáciu miestnosti, počet elektrospotrebičov, počet osôb nachádzajúcich sa alebo pohybujúcich sa v priestore.

 

Ostatné vlastnosti

Tepelné čerpadlo odčerpáva energiu pri nízkej teplote z okolitého prostredia a premieňa ju na vyššiu teplotu tak, aby sa ďalej využila na vykurovanie. Účinnosť tepelného čerpadla je definovaná pri klimatizáciách ako vykurovacie číslo, ktoré sa normálne pohybuje v rozmedzí 3 – 5.

Invertor je technológia, ktorá umožňuje plynulo riadiť otáčky kompresora a regulovať výkon kompresora. Zabezpečuje tak plynulú prevádzku a štandardnú teplotu v miestnosti, pretože podľa požadovanej a skutočnej teploty v miestnosti riadi chod kompresora. Plynulou prevádzkou sa navyše znižuje hlučnosť. Invertor síce navýši cenu klimatizačnej jednotky, ale na druhej strane vám zníži spotrebu elektrickej energie až o 40 percent.

Výhody inverteru:

  • Požadovanú teplotu dosiahnete rýchlejšie.
  • Čas nábehu je kratší približne o 1/3.
  • Úspornosť: spotreba je nižšia o 40 %.
  • Plynulý rozbeh kompresora.
  • Nižšie náklady na energie o 1/3.
  • Bez výkyvov teploty.
  • Znížený výkon má priamy vplyv na zníženie hlučnosti vonkajšej jednotky.

Sezónna účinnosť je nová metóda na meranie výkonu chladenia a vykurovania. Sezónna účinnosť, na rozdiel od nominálnej účinnosti (v minulosti používaná), lepšie odzrkadľuje skutočný výkon klimatizácie v reálnych podmienkach počas celej sezóny. Meria výkon pri niekoľkých vonkajších teplotách a zohľadňuje aj pomocné režimy, ako napríklad pohotovostný. Určuje, aká je účinná klimatizačná jednotka počas vykurovacej alebo chladiacej sezóny.

Popis: Porovnanie nominálnej a sezónnej účinnosti. Zdroj: Daikin.

Porovnanie nominálnej a sezónnej účinnosti. Zdroj: Daikin.

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadruje hodnotu sezónnej energetickej účinnosti pri chladení. Čím vyššie číslo SEER, tým väčšia účinnosť.

SCOP (z anglického Seasonal Coeficient of Performance) vyjadruje pomer medzi množstvom vloženej a vydanej energie. Sezónny koeficient výkonu sa používa na vyjadrenie množstva tepla, ktoré je vydané pri vloženej energii. Čím vyššie číslo SCOP, tým viac tepla.

Ročná spotreba energie je spotreba energie za rok a udáva sa v kWh. Vyjadruje podiel ročného výkonu klimatizačnej jednotky a SEER (alebo SCOP) v klimatickej oblasti. V Európe sa berú do úvahy tri klimatické oblasti – priemerná (označená zelenou farbou na štítku), chladná (označená modrou) a teplá (označená červenou).

Hladina akustického tlaku (level of sound pressure) je miera hluku, ktorú nameriame v závislosti na vzdialenosti od zdroja zvuku, od jeho umiestnenia a od okolitého prostredia. Akustický tlak sa označuje písmenami Lp a udáva sa v decibeloch (dB).

Intenzita hluku v dB(A) Hlučnosť
0 Prah počuteľnosti
20 Extrémne nízka
40 Veľmi nízka
60 Stredné hlasná
80 Veľmi hlasná
100 Extrémne vysoká
120 Prah bolesti