Termostatické sety a regulačné ventily

Termostatické sety sú pre dizajnové radiátory veľmi dôležité. Vďaka nim môžete regulovať teplotu radiátorov s vodným a kombinovaným ohrevom. Slúžia aj na pevné pripojenie radiátora k rozvodom.

Termosety sa skladajú z viacerých častí. Každá z nich má jasne stanovenú úlohu. V termostatickej súprave sa nachádza zverné šróbenie, ktoré slúži na pevné pripojenie radiátora k rúram. Ďalej tu nájdete hlavicu, ktorú musíte nasadiť na termostatický ventil, aby správne regulovala teplotu.

Táto regulácia prebieha buď priškrtením, alebo uvoľnením ventilov. Tie potom zmenšia alebo zväčšia prietok teplej vody v radiátore podľa toho, aká má byť teplota v miestnosti. Inak povedané: termostatické ventily udržiavajú takú teplotu v miestnosti, akú nastavíte pomocou hlavice. Takže iba otáčajte hlavicu a o nič viac sa nemusíte starať.

Zverné šróbenie závisí od typu trubiek. V našej ponuke nájdete termostatické sety nielen na medené rúry, ale aj na plastové rúry s priemerom 16x2 mm, ktoré majú vo vnútri hliníkovú fóliu. Vieme vyhovieť väčšine vašich požiadaviek.