Rekuperácia Systemair | Dobrá Klíma
Filtrovať

Rekuperácia Systemair

Spoločnosť Systemair bola založená v roku 1974, a od doby svojho vzniku sa špecializuje na vzduchotechnické zariadenia. Tento sortiment zahŕňa ventilátory, vzduchotechnické jednotky, vzduchové clony a vykurovacie zariadenia. V roku 2012 svoj produktový rad rozšírili o chladenie. Filozofia spoločnosti je predovšetkým orientovaná na zákazníka, preto spoločnosť kladie dôraz na vysokú kvalitu a spoľahlivosť svojich produktov. Dbajú na to aby sa vyznačovali spoľahlivými dodávkami, dostupnosťou a kvalitou výrobkov.

Čo je to rekuperácia a aký je princíp rekuperačného systému?

Zjednodušene ide o vetranie bez zmeny teploty v interiéri na princípe spätného získavania tepla. Ide o dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý sa z miestnosti odvádza. Sú od seba dokonale oddelené sústavou kanálikov, aby nedochádzalo k prieniku pachov z odpadového do čerstvého vzduchu. Tento systém pracuje na základe výmeníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu (bežná vzduchotechnika). Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami a v miestnosti sa udržiava pôvodná tepelná pohoda.

Účinnosť rekuperácie

Nulovú účinnosť predstavuje vetranie cez otvorené okno, kedy teplý vzduch z priestoru bez úžitku zmizne preč, a do miestnosti si vpustíme studený vzduch, ktorý ochladí miestnosť až na vonkajšie teploty. V rekuperačnom výmenníku teplý vzduch odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu, nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von.

Funkcie rekuperácie

  • Filtrácia, ktorá zachytáva prach, nečistoty a peľ, čím zabezpečí komfortný život a pohodlie aj alergikom.
  • Za hodinu dokáže vymeniť až polovicu celkového množstva vzduchu v miestnosti pri zachovaní tepelného komfortu, čím znižuje nielen energetickú stratu a náklady na vykurovanie, ale pôsobí aj ako prevencia vzniku plesní, roztočov a iných škodlivých mikroorganizmov u Vás doma.

Prečo by som mal uvažovať nad kúpou a inštaláciou rekuperačného systému?

Kvalita vzduchu v interiéroch má významný vplyv na zdravie a pohodlie ľudí. V interiéroch trávime zvyčajne 70-90 % svojho času, preto je dôležité aký vzduch tam dýchame, veď ho denne potrebujeme až 15 000 litrov. Rekuperačný systém zabezpečuje kontrolované vetranie budov so spätným získavaním tepla. Prináša mnoho výhod, ktoré zvyšujú komfort a pohodlie ľudí a znižujú náklady na prevádzku budovy.

Koľko dokážete ušetriť s rekuperáciou?

Vie ušetriť minimálne 40% nákladov za energie. Napríklad pri cene 100.000 EUR za výstavbu štandardného rodinného domu o rozlohe 100 m² by Vás rekuperácia prišla na 4.500 EUR, teda 4,5% z ceny domu. Pri šetrení nákladov za energie, spomínaných 40% by sa Vám mala navrátiť investícia za rekuperáciu v rozmedzí 5-6 rokov.

Výhody:

  • vyššia kvalita ovzdušia v interiéri; kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť; čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu;
  • zníženie spotreby energie na vykurovanie; vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie;
  • spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna;
  • nevzniká prievan;
  • kontrola vlhkosti;
  • nízke mesačné prevádzkové náklady.

Môže byť každý dom či byt vybavený rekuperačným systémom?

Môže, mal by byť a po roku 2020 aj bude dom musieť byť. Tu si môžete prečítat čo vlastne predpisuje revidovaná norma STN 73 0540-2.

Aké hlučné sú tieto zariadenia?

Hlučnosť je relatívna, ale principiálne je hlučnosť definovaná normou. Takže ak je zariadenie navrhnuté správne, užívateľ by nemal o jeho prevádzke vedieť.

Aká náročná je údržba systému?

Rekuperačné jednotky spoločnosti Systemair sú navrhnuté tak, aby oprava alebo údržba bola maximálne pohodlná a jednoduchá. Všetky komponenty sa dajú veľmi jednoducho vyťiahnuť.

Systemair SAVE VTC 200 rekuperačná jednotka

2 815,20 EUR

v košíku

Systemair SAVE VTC 300 rekuperačná jednotka

3 604,80 EUR

v košíku

Systemair SAVE VTC 700 rekuperačná jednotka

5 540,40 EUR

v košíku