Rekuperácia Atrea | Dobrá Klíma
Filtrovať

Rekuperácia Atrea

Česká firma ATREA sa opiera o dlhoročné skúsenosti v oblasti mikroklímy budov a hlavne rekuperácie odpadového tepla. V tejto oblasti je zakladateľ firmy Ing. Petr Morávek, CSc. autorom mnohých autorských osvedčení, patentov a priemyselných vzorov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vlastnému vývoju, profesionálnemu tímu vývojových konštruktérov a technikov je firma v tejto oblasti stále na technickej špičke. Spoločnosť ATREA svoje výrobky pravidelne prezentuje na medzinárodných odborných výstavách, kde sú oceňované z hľadiska dizajnu, úžitkových vlastností či vstavanej regulácie.

Rekuperácia – čo je to?

Rekuperácia sa rovná spätnému získavaniu tepla. Privádzaný vonkajší čerstvý vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník vnútri rekuperačnej jednotky, do ktorého z druhej strany vstupuje teplý odpadový vzduch z objektu. Teplo z odpadového vzduchu prechádza cez steny kanálov do prívodného kanálu a tým ho predhrieva. Rekuperačné výmenníky dosahujú vysokú účinnosť odovzdávania tepla, zvyčajne až okolo 90%. Samozrejme, jednotlivé kanály, cez ktoré prechádza čerstvý aj odpadový vzduch, sú od seba dokonalo oddelené, aby nedochádzalo k spätnému prieniku pachov z odvádzaného do prívodného vzduchu.

Účinnosť rekuperácie

Účinnosť rekuperácie hodnotíme na základe využitia odpadového tepla pre predohrev chladného alebo ​​čerstvého vzduchu. Účinnosť rekuperácie sa musí pohybovať medzi 0 až 100%. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna. K tomu dochádza vtedy, keď je teplý vzduch bez úžitku odvádzaný a studený čerstvý vzduch privádzaný do miestnosti, ktorá sa rýchlo ochladzuje až na teplotu, aká je vonku. Stopercentná účinnosť by bola vtedy, ak by sa privádzaný vzduch ohrial od odvádzaného na jeho pôvodnú teplotu. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie. To je však technicky nerealizovateľné. Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje pri bežne dostupných vzduchotechnických zariadeniach od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú a nad 80% za špičkovú.

Rekuperácia v praxi

Rekuperačné výmenníky tepla sa zvyčajne osadzujú priamo do vetracích jednotiek. Preto je možné rekuperáciu využiť prakticky vo všetkých typoch objektov pri hygienicky nutnom vetraní, a to v bytoch, rodinných domoch, v občianskych a priemyselných stavbách, ale aj bazénoch.

Rekuperácia je účinná, či je leto, alebo zima. V zimných mesiacoch odpadový teplejší vzduch predhrieva prívodný, ktorý je chladnejší. V tomto období dochádza ku kondenzácii vlhkosti v odpadovom vzduchu. Kondenzát tak zvyšuje účinnosť rekuperácie vďaka zlepšeniu odvádzania tepla. Avšak rekuperácia sama o sebe nedokáže ohriať čerstvý vzduch natoľko, aby vyhrial objekt na optimálnu teplotu. Na to je potrebná ďalšia vzduchotechnika, ktorej rekuperácia dopomôže a tak výrazne zníži množstvo potrebnej energie na dohriatie čerstvého vzduchu na teplotu interiéru.

Rekuperačné výmenníky možno využiť aj v klimatizovaných objektoch. A práve leto je obdobie, kedy využívame klimatizáciu najčastejšie. V lete dochádza v klimatizovaných objektoch k rekuperácii chladu, kedy je privádzaný teplý vzduch ochladzovaný odvádzaným, klimatizáciou vychladeným vzduchom.

Prečo by som mal uvažovať nad kúpou a inštaláciou rekuperačného systému?

Využitie rekuperácie je veľmi dôležité najmä v novostavbách a zrekonštruovaných budovách, ktoré sú vzduchotesné kvôli izolácii a tesneniu. Zatepľovanie budov je finančne náročné, no šetrné k energii. Túto energiu však strácame pri otváraní okien a vetraní, kedy za hodinu vetrania môžeme stratiť 50 až 70% tepla. Rekuperácia je tým správnym prostriedkom na to, aby sme vetrali bez straty a plytvania ušetrenej energie. Rekuperačná jednotka využíva použitý vzduch na ohrev čerstvého vzduchu, ktorý prúdi do miestnosti. Tento systém zlepšuje celkovú energetickú bilanciu budovy a zároveň zabezpečuje zdravú a komfortnú klímu. Treba si uvedomiť, že v interiéroch trávime zvyčajne 70-90 % svojho času. Preto je dôležité, aký vzduch tam dýchame a prijímame.

Výhody rekuperácie:

  • vyššia kvalita ovzdušia v interiéri - kontrolované vetranie zabezpečuje neustály prísun čerstvého vzduchu a zároveň odvetranie častí domu, kde vznikajú pachy a vlhkosť, čerstvý vzduch je filtrovaný, čím sa znižuje koncentrácia baktérií, plesní a iných škodlivín vo vzduchu
  • zníženie spotreby energie na vykurovanie - vysoká účinnosť rekuperačnej vetracej jednotky pri spätnom získavaní tepla znižuje náklady na kúrenie
  • spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna
  • nevzniká prievan
  • kontrola vlhkosti
  • nízke mesačné prevádzkové náklady

Atrea DUPLEX RB5 800/430 podstropná rekuperačná jednotka

3 339,00 EUR

v košíku

Atrea DUPLEX RK5 1400/440 rekuperačná jednotka

3 888,00 EUR

v košíku

Atrea DUPLEX RA5 800/420 rekuperačná jednotka

3 489,00 EUR

v košíku