Odvod kondenzátu | Dobrá Klíma

Odvod kondenzátu z klimatizácie

Kondenz, ktorý sa vytvára pri používaní klimatizácie je nutné zo zariadenia odvádzať. Odvod kondenzátu sa realizuje dvoma spôsobmi - pomocou kondenzačnej hadice alebo PVC potrubím. PVC materiál sa používa spomedzi všetkých termoplastov vďaka svojej nízkej hmotnosti, trvanlivosti a nákladovej efektívnosti. Plastové diely od firmy NIBCO vykazujú vysoký stupeň chemickej i mechanickej odolnosti. Vzhľadom k svojej dlhoročnej povesti pre inovácie a presnosť v oblasti dizajnu a výroby, NIBCO je preferovanou značkou v tomto odvetví.