Plocha vonkajších okien v miestnosti

Orientácia na svetovú stranu Plocha (m2) Žalúzie Tepelná záťaž (W)
J/JV
JZ/SZ
V/SV
Z

Plocha vonkajších stien

Plocha (m2) Tepelná záťaž (W)

Plocha vnútorných stien

Plocha (m2) Tepelná záťaž (W)

Plocha strechy a podlahy

Plocha (m2) Tepelná záťaž (W)
Plocha odizolovanéj strechy a podlahy
Plocha neizolovanéj strechy a podlahy

Počet osôb v miestnosti

Počet osôb Tepelná záťaž (W)

Elektrické spotrebiče v miestnosti

Hodnota príkonu (W) Tepelná záťaž (W)
Súčet príkonu zapojených spotrebičov
v miestnosti (PC, tlačiareň, chladnička, osvetlenie, atď)

Potrebný výkon klimatizácie na miestnosť

Potrebný chladiaci výkon (W)